Wywóz nieczystości w świetle przepisów

0
74

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają możliwości podłączenia swojego obiektu do sieci kanalizacyjnej, muszą zmierzyć się z problemem wywozu nieczystości. W świetle obowiązujących przepisów, takich jak ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, istnieją konkretne wymogi, które muszą spełniać osoby w tej sytuacji. W niniejszym artykule przyjrzymy się tym przepisom oraz konsekwencjom ich niedostosowania.

Gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych

Zgodnie z art. 5 ust. 3 pkt a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej mają obowiązek gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych. Oznacza to, że wszelkie ścieki powinny być przechowywane w specjalnych pojemnikach, które uniemożliwiają ich przedostanie się do środowiska.

Usuwanie odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych

Kolejnym obowiązkiem wynikającym z ustawy jest wywóz nieczystości płynnych w sposób zgodny z przepisami. Właściciele nieruchomości muszą zawrzeć umowę z firmą, która posiada zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu danej gminy. Tylko wtedy można mieć pewność, że wywóz nieczystości będzie przeprowadzony w sposób legalny i bezpieczny dla środowiska. Właściciele nieruchomości powinni również regularnie kontrolować stan zbiorników bezodpływowych oraz terminy opróżniania, aby uniknąć sytuacji, w której nieczystości mogą przedostać się do środowiska.

Potwierdzenie wywozu nieczystości płynnych na piśmie

Ważnym elementem procesu wywozu nieczystości jest również uzyskanie pisemnego potwierdzenia tej czynności. Bez względu na to, czy dotyczy ona szamb, czy przydomowych oczyszczalni ścieków, właściciele nieruchomości muszą mieć stosowne zaświadczenie. Dzięki temu możliwe jest sprawdzenie, czy dana firma rzeczywiście posiada uprawnienia do wykonywania tego rodzaju usług oraz czy zostały one przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kary za nieprawidłowy wywóz nieczystości

Niedostosowanie się do wymogów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach może skutkować nałożeniem kary finansowej. Osoby, które nieuprawnionie opróżniają szamba i wywożą nieczystości, narażają się na grzywnę w wysokości nawet do 5000 zł. Dlatego tak ważne jest świadome korzystanie z usług firm posiadających odpowiednie zezwolenia, takich jak firma Gea Nova, oraz dbanie o to, aby wywóz nieczystości odbywał się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W przypadku wątpliwości dotyczących prawidłowego postępowania z nieczystościami warto skonsultować się z lokalnym urzędem gminy lub miasta. Instytucje te często udzielają informacji na temat obowiązujących przepisów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here