Budowa prostej szklarni mnożarki

pobraneUprawa najwcześniejszych warzyw w gruncie, takich na przykład, jak kapusta wczesna, kalafiory wczesne czy kalarepa, najwcześniejsze pomidory, wymaga wyprodukowania rozsady w inspekcie ciepłym lub w szklarni-mnożarce. Do produkcji rozsad warzyw wczesnych, na przykład kalafiorów, kapusty, zakładamy inspekt ciepły przeważnie w lutym lub na początku marca. Potrzebuje on dużej ilości nawozu ze względu na to, że temperatura na dworze jest wtedy niska, w inspekcie zaś musimy utrzymać temperaturę stosunkowo wysoką, aby umożliwić roślinom wzejście i wzrost. Z prowadzeniem tak wcześnie zakładanego inspektu jest zawsze dużo kłopotu. Jeżeli w gospodarstwie chcemy uprawiać dużo wczesnych warzyw, opłaci się do produkcji rozsady wybudować prostą mnożarkę. Wielkość mnożarki jest oczywiście uzależniona od ilości produkowanych w gospodarstwie warzyw wczesnych. Dla gospodarstwa produkującego małe ilości warzyw wystarczy niewielka szklarnia-mnożarka szerokości 1 m 80 cm, długości 5—10 mr o jednospadowym dachu. Dla gospodarstwa uprawiającego większą ilość warzyw potrzebna jest mnożarka szerokości 3 m, długości 10—15 m, z dachem dwuspadowym. Długość mnożarki musi być ograniczona ze względu na ogrzewanie kanałowe, zbyt długa bowiem mnożarka wymaga budowy bardzo wysokiego komina w celu uzyskania odpowiedniego ciągu.

Posted in uprawa | Tagged , , , | Leave a comment

Bezpieczna ochrona

Wykonywanie zabiegu to duża odpowiedzialność i dlatego w projekcie „Ustawy o ochronie roślin uprawnych” przewiduje się, że wszyscy posiadacze aparatury ochrony roślin i wykonawcy zabiegów będą zobowiązani do odbycia odpowiedniego przeszkolenia. Obok sprawnej aparatury, bardzo ważnym czynnikiem decydującym o skuteczności zabiegu jest wykonanie go o optymalnym terminie. W stosowaniu herbicydów na przykład, termin zabiegu musi zbiegać się z okresem, kiedy chwasty są w najbardziej wrażliwym na preparat stadium rozwoju, a roślina uprawna w stadium odpornym na preparat. Przesunięcie terminu może spowodować nie tylko obniżenie skuteczności zabiegu, ale także uszkodzenie roślin uprawnych. Także różne stadia rozwojowe szkodników różnie reagują na preparat, a w zwalczaniu chorób przyspieszenie lub opóźnienie zabiegu może całkowicie ograniczyć jego skuteczność. Planując wykonanie zabiegu, należy przede wszystkim, w uzgodnieniu ze służbą ochrony roślin i na podstawie własnych obserwacji, ustalić jego potrzebę, a następnie dokonać wyboru właściwego środka ochrony oraz odpowiednio przygotować aparaturę. Zabieg najlepiej wykonywać w dni pochmurne, ale nie deszczowe, przy braku wiatru lub wietrze nie przekraczającym 3 m/s, na suche, zdrowe, nie uszkodzone i wyrównane rośliny, przy umiarkowanej temperaturze i wilgotności powyżej 60%. Przestrzeganie podanych warunków to nie tylko podstawa skuteczności i efektu ekonomicznego zabiegu, ale także zwiększenie jego bezpieczeństwa.

Posted in nawożenie | Tagged , , | Leave a comment

Agrotechnika sorgo

SorgoPlanta-1024x681Sorgo wymaga gleb głębokich, przewiewnych i ciepłych, o odczynie obojętnym lub zasadowym. Nie są odpowiednie gleby położone nisko, na północnych stokach pagórków oraz w miejscach zacienionych. Sorgo dobrze udaje się na różnych typach gleb — od piaszczystych do gliniastych, przy czym większe wymagania pod względem żyzności gleby wykazuje sorgo techniczne. Stanowisko oraz uprawa roli pod sorgo są takie same jak dla prosa. Nawożenie mineralne stosuje się przedsiewnie w ilości 50 – – 60 kg/ha P2O5 i 60 – 80 kg/ha K2O. Nawozy azotowe przedłużają wegetację, dlatego przy uprawie na ziarno lub miotełki daje się je tylko na glebach ubogich, w ilości 20 – 30 kg/ha. Uprawiając na zielonkę, należy stosować bardziej obfite nawożenie azotowe, w ilości 50 – 60 kg/ha N. Ze względu na długi okres wegetacyjny sorga, przy uprawie na ziarno lub miotełki, powinno się je siać możliwie wcześnie, w pierwszych dniach maja. Uprawiając na zielonkę, wysiewać można do końca czerwca. Na nasiona lub miotełki wysiewa się 15 – 25 kg/ha nasion przy rozstawie rzędów 70 cm. Kiedy rośliny osiągną około 10 cm wysokości, należy je przerzedzić, pozostawiając w rzędzie 2-3 rośliny co 25 cm. Uprawiając sorgo na zielonkę stosuje się rozstawę rzędów 40 – 50 cm i nie wykonuje się przerywki.

Posted in uprawa | Tagged , | 1 Comment

Agrotechnika słonecznika

213b62cc00191e3347372a0fSłonecznik można umieszczać w zmianowaniu zwłaszcza po okopowych i po zbożach, lecz nie częściej niż co 4 – 6 lat. Dla zbóż ozimych słonecznik jest gorszym przedplonem od grochu. Natomiast dla pszenicy ozimej jest lepszym, a dla żyta gorszym od owsa i jęczmienia. Uprawa roli taka sama jak pod zboża jare. Według Kisielewa słonecznik przy plonie 18,1 q nasion z 1 ha wraz z pozostałymi częściami nadziemnymi pobiera z gleby — 89 kg N, 29 kg P205 i 213 kg K2O. Średnio wg różnych autorów na jednostkę plonu pobiera ok. 6 kg N, 2,6 kg P2O5 i 18,6 kg K20. Słonecznik zatem potrzebuje dużych ilości potasu oraz umiarkowanych w stosunku do dużej masy plonu ilości azotu, oraz najmniej fosforu. Orientacyjnie przyjąć można następujące dawki nawozów: 80 -140 kg K20, 35 – 50 kg P2O5 i 40-60 kg N. Nawożenie organiczno-mineralne na glebach lekkich w przedplonie wpływa dodatnio na plon. Według Zimmermanna jednak obornik opóźnia dojrzewanie i podobnie jak azot pobudza do niepożądanego rozgałęzienia się roślin. Nie mamy do tej pory krajowej odmiany słonecznika oleistego zadowalającej pod względem zdrowotności i niektórych innych cech rolniczo ważnych. Z asortymentu odmian zagranicznych przebadanych w Polsce najbardziej odpowiednią dla naszych warunków była odmiana radziecka.

Posted in uprawa | Tagged , | Leave a comment

Agrotechnika chmielu

Humulus_lupulusChmiel jest rośliną wieloletnią i dlatego staranny wybór miejsca pod plantację ma szczególnie duże znaczenie. Najlepsze jest pole w pobliżu zabudowań lub sadów, które osłaniają plantację przed silnymi wiatrami. Ze względu na duże zapotrzebowanie chmielu na światło, korzystne jest położenie pola na lekkim skłonie południowym. Przedplon nie ma dla chmielu większego znaczenia, gdyż przed założeniem plantacji stosuje się głęboką orkę oraz obfite nawożenie obornikiem. W praktyce chmielniki najczęściej zakłada się po zbożach, gdyż wówczas jest dużo czasu na odpowiednie przygotowanie pola. Po zbiorach wykonuje się zespół uprawek pożniwnych, a następnie daje się dobrze rozłożony obornik w ilości około 300 q/ha, który jest przyorywany orką średnią. W całokształcie przygotowywania roli dla chmielu bardzo ważna jest jesienna, głęboka orka wykonywana za pomocą ciągnika. Orka taka sprzyja rozrastaniu się systemu korzeniowego chmielu oraz pozwala na lepsze magazynowanie wody. Na mniej zasobnych glebach przed orką zalecane jest nawożenie mineralne fos- forowo-potasowe. Dwa tygodnie po orce, kiedy gleba osiądzie, należy ją wyrównać za pomocą bron i włók a następnie wyznaczyć kontury plantacji oraz miejsce na dołki, w których zostaną wysadzone sadzonki. Przed tym należy jednak podjąć decyzję co do systemu konstrukcji nośnej, gdyż od tego zależy rozstawa pomiędzy roślinami.

Posted in uprawa | Tagged , | Leave a comment

Charakterystyka konopi

medicannabis1Konopie są roślinami jednorocznymi, dwupiennymi, rozdzielnopłciowymi. Osobniki o kwiatach męskich nazywają się płaskoniami, żeńskich — głowaczami. Po zapyleniu pyłkiem płaskoni głowacze tworzą nasiona. Konopie są wiatro- i obcopylne. Kwiaty męskie mają 5 pręcików o długich nitkach, 5 listków okwiatu o zielonożółtych lub czerwonawych zakończeniach i zebrane są w części szczytowej łodyg w luźny, wiechowaty kwiatostan. Kwiaty żeńskie są zielone, występują w kątach liści gęsto ulistnionej łodygi, tworząc kwiatostany w postaci zwartej wiechy. Kwiat żeński mieści się w zielonym, zwiniętym w kształcie pochwy podkwiatku, a z małej szczeliny wychylają się w czasie kwitnienia znamiona. Zalążnia jednokomorowa tworzy po zapyleniu owoc w postaci orzeszka. Orzeszki o kształcie owalnym są szare lub brunatne, czasem czarne, błyszczące i gładkie. Na powierzchni orzeszka widoczne są w postaci unerwienia spiralne wiązki naczyniowe znajdujące się pod skórką w warstwie miękiszowej. Orzeszków używa się do siewu i nazywa je nasionami. Masa 1000 nasion 10-26 g. Długością techniczną łodygi nazywamy jej część mierzoną od śladów podliścieniowych, czyli od tzw. szyjki korzeniowej do połowy kwiatostanu. Pojęcie długości technicznej słomy konopnej nie ma u nas obecnie praktycznego zastosowania, ponieważ wg polskiej normy BN-69/7511-08 słomę konopną surową, nie odziarnioną i odziarnioną, prostą targaną, ocenia się według średniej długości ogólnej. Kształt przekroju poprzecznego łodygi konopi typu przejściowego nie jest jednakowy na całej długości. W wierzchołkowej, jeszcze rosnącej części jest on graniasty i głęboko bruzdkowany, ku połowie długości staje się sześciokątny, a u podstawy — okrągły. Opisane zmiany kształtu łodygi powodowane są przyrostem wtórnym na grubość.

Posted in uprawa | Tagged , , | Leave a comment

Bobik

bobik_na_poluWawiłow, Muratowa i Schümann podają, że ojczyzną bobiku drobnonasiennego jest Azja, a bobu wielkonasiennego — okolice Morza Śródziemnego. Roślina wyróżnia się spośród strączkowych największą zdolnością do wydania wysokiego plonu nasion. Udana plantacja dostarcza ich bowiem 40 – 60 q/ha. Słomy otrzymuje się wówczas 80 – 120 q/ha. Na paszę nadaje się ona dopiero po uprzednim rozdrobnieniu i zwilżeniu. Bobik może dostarczyć też około 600 q/ha zielonej masy, ale w stanie świeżym nie jest ona tak delikatna i chętnie zjadana przez zwierzęta, jak zielona masa roślin o wiotkich łodygach; natomiast udana kiszonka nie ustępuje innym. Zawartość białka wynosi w nasionach około 30%, w zielonej masie w fazie kwitnienia — 2,1%, a w słomie 4,5%. Przy uprawie bobiku prace związane ze zbiorem dają się zmechanizować w większym stopniu niż przy roślinach o wiotkich łodygach. Udana plantacja pozostawia po sobie około 45 q/ha masy organicznej, zawierającej 80 kg N, 20 kg P203 i 40 kg K20. Wtedy plony zbóż uprawianych na tym stanowisku, zwłaszcza pszenicy i jęczmienia, są zwykle bardzo wysokie. Wymienione korzyści w warunkach przyrodniczych Polski uzyskuje się tylko wówczas, gdy uprawia się bobik na glebie żyznej, zdolnej do zapewnienia dostatku wody, przynajmniej do fazy wiązania strąków. Należy też przewidzieć wysokie nawożenie PK i Ca oraz uchronić plantację przed zachwaszczone odmiany osiągają wysokość 50 – 160 cm. Liście wyki siewnej są parzystopierzaste, każdy składa się z 1 – 8 par listków sercowatych lub odwrotnie jajowatych.

Posted in zbiór | Tagged , , | Leave a comment